Sipariş ve İade Şartları

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı 

Unvanı : Yenilio Teknoloji Anonim Şirketi

Adresi : Merkez Mah. Şehit Ömer Serin Sok. No: 4/3 Erdemli/Mersin
Telefon : 0850 309 6666 
E-mail : [email protected]

1.2. Alıcı

Adı/Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefon
E-mail

Madde 2-Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Alıcı malı teslim aldıktan sonra on beş (15) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının  mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI'ya geri göndermek zorundadır. Aksi takdirde bedel iadesi yapılmayacaktır. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi on beş(15) gündür. Bu süre içerisinde, ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma, kasada eğrilme, delinme ya da sıvı teması ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Cihazın iade sebebi teknik bir arıza ise, Yenilio teknik ekibi cihazı incelemeye alır. Bu teknik arızanın kullanıcı hatasından kaynaklandığı tespit edilirse, iade kabul edilemez.  Ayrıca yapılan incelemelerde cihaza Yenilio dahili dışında bir müdahale yapıldığı tespit edilirse “yetkisiz müdahale” olduğundan iade kabul edilmez.

 

Alıcı, diğer dijital platformlar üzerinden satın aldığı cihazları, o platformun iade süreci kapsamında iade etmesi gerektiğini bilmektedir. Alıcı tarafından farklı bir dijital mağazadan alınan ürün doğrudan Yenilio’ya gönderilirse iadesi kabul edilmeyip, alıcı ödemeli kargo ile geri gönderilecektir.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. 

Madde 3-Garanti

3.1 Garanti Şartları

1) Garanti süresi, yenilenmiş ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
2) Yenilenmiş ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. (Aksesuarlar garanti kapsamına dahil değildir).
3) Yenilenmiş ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
Sözleşmeden dönme,
Satış bedelinden indirim isteme,
Ücretsiz onarılmasını isteme,
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda yenileme merkezi veya yetkili satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin yenilenmiş ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde yenilenmiş ürünün; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yenileme merkezi veya yetkili satıcı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici yenilenmiş ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa yenilenmiş ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini yenileme merkezi veya yetkili satıcıdan talep edebilir. Yenileme merkezi veya yetkili satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda yenileme merkezi ve yetkili satıcı müteselsilen sorumludur.
6) Yenilenmiş ürün garantisi süresi içinde ücretsiz onarım veya ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim haklarından birinin seçilmesi durumunda, bu talebin yenileme merkezine veya yetkili satıcıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, ürünün yetkili satıcıya ya da yenileme merkezine teslim edilmesiyle başlar. Yenilenmiş ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Garanti uygulaması çerçevesinde değiştirilen yenilenmiş ürünün garanti süresi, satın alınan yenilenmiş ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 
8) Yenilenmiş ürünün tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir.
9) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10) Yenileme merkezi veya yetkili satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

3.2 Garanti Geçerlilik Koşulları

1)Yenilenmiş ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2)Yenilenmiş ürünün montaj ve/veya onarımının yenileme merkezi veya yetkili satıcı haricinde yapıldığının ya da ürünün açıldığının belirlenmesi halinde garanti geçersiz olacaktır. 
3) Kullanıcı hatasından kaynaklanan düşme, çarpma, delinme, kırılma, çatlak, yenilenmiş ürünün içine yabancı bir madde girmesi ya da sıvı teması gibi durumlarda oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
4)Yenileme merkezi veya yetkili satıcı onayı olmadan; yenilenmiş ürüne parça ya da parçaların eklenmesi veya üründe modifikasyon yapılması nedeniyle oluşan arızalar ile ürünün satıldığı andaki sistem özelliklerinin (yazılım ve donanım) değiştirilmesi sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
5) Voltaj uyumsuzluğu ve hatalı elektrik donanımı nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
6) Yenilenmiş ürüne uyumlu olmayan, akım ve gerilim değerleri farklı batarya veya şarj cihazı kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunun hükümleri geçerli olacaktır.

 

Madde 4- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. ../../....